Keynes’i Anlamaya Çalışmak..

       John Maynard Keynes.1883 Cambridge doğumlu Britanyalı iktisatçı.Talep yönlü iktisatı savunmuştur.Özel sektörün de ağırlıklı olduğu bu ekonomik sistemde devlet ve kamunun da büyük bir rolü vardır.Klasik ekonomiye karşı görüşler sunmuştur.

       Aslında ilk önce matematik ve felsefe alanıyla ilgilenen Keynes daha sonra ekonomiyle de ilgilenmeye başlamıştır.Dönemin önemli iktisatçılarından olan Alfred Marshall’ın da desteğini görmüştür.Belirli bir dönem Economic Journal adlı derginin editörlüğünü de yapmıştır.En önemli eseri İstihdamm,Para ve Faizin Genel Teorisi’dir.

       Keynes’e göre;toplam talep ekonominin en önemli unsurlarındandır.Tüketim ve yatırım mallarına olan talep ekonomik olayların gerçekleşmesini sağlamaktadır.Gelir düzeyi artarsa tasarrufun da artacağını düşünmüştür.Ekonomide oluşan durgunluğu ve işsizliği ise faiz ve para politikalarıyla kurtarma olanağı yoktur.Bu yüzden Keynes,devletin gerekli harcamaları yaparak toplam talebin düşürülmemesi ve aynı düzeyde tutulmasını önermiştir.Enflasyon durumunda ise tersi bir politika uygulayarak istikrarın sağlanabileceğini savundu.

       Keynes’in işsizlik ve faiz konularındaki düşünceleri ‘’Keynes Devrimi’’ olarak ekonomi sayfalarına girmiştir.Ayrıca fiyat sisteminin katı olması işsizliğe yol açtığını bunun düzeltilmesiyle işsizliğin kendiliğinden ortadan kalkacağını da belirtmiştir.Keynes,üretim faktörlerinin tam istihdamı kolayca sağlayan otomatik bir mekanizmayla kendiliğinden sağlanacağını vurgulayan Klasik görüşü eleştirmiştir.Klasik ekonominin,ekonomik sistemin gelişmesine ters düştüğünü vurgulamıştır.

       Keynes’in görüşleri ekonomide oldukça fazla tartışmalara sebep olmuştur.Bu tartışmaların sonunda Keynes taraftarları kazanmıştır.Manchester okulunun karşı çıkmasına rağmen Cambridge okulu Keynes’in ekonomik görüşlerinden yararlanarak makro ekonomi modelini geliştirmişlerdir.

       Son yıllarda ise dünya talebinde oluşan düşmenin ya da teknolojik nedenlerden dolayı gerçekleşen işsizliğin satınalma gücüyle ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı düşünülmektedir.Buna rağmen Keynes otuz yıl kadar ekonomik düşünceyi etkilemiştir.Günümüzün bazı hesaplar ve ulusal planlama gibi bilim dallarının Keynes’in etkisiyle gelişen makro ekonominin bir sonucu olduğu düşünülebilir.

 

Umutcan MEMO

Twitter:@glikokaliks

E-mail:umutcanmemo1994@hotmail.com

Author: Umutcan Memo

Share This Post On

Submit a Comment