Para ve Mutluluk Arasındaki 4 Gerçek

Paranın Orta Doğu’da icat olunduğu M.Ö 9. yy’dan beri mutluluğu satın alıp alamadığı tartışılmıştır. Ancak son çalışmalar, asırlık soruya varsayım ve kişisel görüş ötesinde bilim ve bazı istatistiki temele sahip cevaplar geldi.

1.Orta Sınıfı Ne Mutlu Eder?

orta sınıfı ne mutlu eder Hiçkimse mutluluğun gerçekten ne olduğunu bilemez ya da bir insanı mutlu eden şeyin diğerini neden mutsuz ettiğini ancak son çalışmalar iki tür temel mutluluk tanımı yapmışlardır.

Birincisi duygusal iyi olma olarak adlandırılan bir kişinin gün içinde ne kadar güldüğüne, stresli, öfkeli, sevinçli olduğuna ve ne kadar sevgi hissettiğini referans olarak alır. Bunlar günlük hayatı keyifli veya keyifsiz hale getiren ana faktörlerdir. Bu görüşler belli bir noktanın ötesinde daha fazla paranın insanı mutlu etmediğini göstermektedir.

Princeton Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Daniel Kahneman ve Angus Deaton adlı ekonomistler tarafından yürütülen 2010 çalışması  adlı tezde alt ekonomik gruplarda daha fazla para kazanan insanlar gibi mutlu olmadıklarını öne sürmüşlerdir. Yani daha fazla para kazanan insanları mutlu eden şeyler daha az para kazanan insanları mutlu etmez bu iki ekonomik grubu farklı şeyler mutlu eder.

Senede yaklaşık 75.000$’den fazla gelir olmak daha fazla bir duygusal olarak iyi hissetmeyi sağlamaz. Gerçek şu ki; eğer kazandığınız para size sağlık, sosyal ve samimi ilişkiler sağlıyorsa mutlu olmanıza yarar. Kazandığınız parayla bunları elde edemiyorsanız para sizi mutlu etmeye yetmiyor demektir.

2.Mutluluğun Daha Yüksek Seviyesi

Yaşam değerlendirmesi olarak tanımlanan ikinci mutluluk terimi ise uzun vadede insanların kendi hayatları hakkındaki uzun vadeleri planları, hayata dair düşünceleri ve hayallerini içerir. Kahneman ve Deaton yaşam değerlendirmesini  yüksek gelir düzeyinin yanı sıra yüksek bir eğitim düzeyini de sağlamak olarak tanımlar. Michigan Üniversitesi ve Brooking Ensitüsünün 2013 yılında 25 ülkede yaptığı bir çalışmada zengin insanların daha az kazanç sağlamaktan dalt gelir gruplarındaki insanlara göre daha mutlu olmasının daha muhtemel olduğu sonucuna vardı.

3. Emeklileri Ne Mutlu Eder

emeklileri ne mutlu eder 2013 yılnda yapılan ulusal para ve mutluluk çalışmasında en mutlu emeklilerin ev kredisi ödemesi olmayan ya da yakın zamanda ödemelerini bitirecek olan emekliler olduğunu ortaya koymuştur.

Ortalama olarak mutlu emeklilerin %36’sı kredilerini bitirmiş ya da önümüzdeki 8 senede bitirecek olanlar, mutsuz emeklilerinin iste %24’ü bitirmiş.

Borçlarınız bittiğinde harcayabileceğiniz çok daha fazla geliriniz olacaktır bu da sadece emekli aylığıyla geçinenler için çok önemli. ABD ekonomisini baz alan bu araştırmayı Türkiye için düşünecek olursak borcu olmayan ve kendi evi olan bir emeklinin daha mutlu olacağını öngörebiliriz ancak ABD’den ayrışan nokta ise şu anda Türkiye’de emekli maaşının çok çok düşük olması.

Buna ek olarak Ally Bank tarafından desteklenen bir çalışmada ise katılmcıların %84’ünün yağmurlu günler için tasarruf yapmanın daha iyi hissettirdiğini görmüş. Burada tabir edilen yağmurlu günler için tasarruf tahmin edebileceğiniz gibi hastalıkla, beklenilmeyen bir masrafın ortaya çıkması durumunda kullanılacak kenardaki birikmiş olarak açıklanabilir.

4. Nasıl Daha Fazla Mutlu Olabiliriz

nasıl daha mutlu olabiliriz

Mutluluk düzeyimizi etkileyen bir sürü sebeptir en nihayetinde bu sebepler bizim zaman ve para hakkında verdiğimiz kararların sonucu olarak karşımıza çıkar.

Eğer hala çalışıyorsanız ve evle iş arası mesafesi uzaksa ve trafikte çokça vakit geçiriyorsanız daha fazla kira vermeniz gerekse de işinize yakın bir yere taşınmak sizi daha mutlu edebilir.

Tüketici yaşam tarzı daha fazla mutluluk getirmeyeceği açıkken sosyal bağlantıların güçlü olmasıyla duygusal olarak iyi olma arasında bir korelasyon vardır. Tüketim çılgınlığından çıkıp sosyal bağlantılarınızı güçlendirecek aktivitelere yönelmek en azından üst model bir telefon kullanmak yerine ona harcayacğınız kaynakla spor ya da ilginiz olan bir alanda kursa gitmek sizi daha mutlu yapacaktır.

Yani bilimsel olarak da alışveriş merkezine gitmek yerine arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmenin daha mutlu olmanıza yarayacağı kanıtlanmış durumda.

Şimdi alışveriş sitelerini kapatın eşinizi akşam yemeğine çıkarın, arkadaşınızı kahve içmeye davet edin, halı saha maçı düzenleyin (bu aşama her ne kadar stresli olsa da). Mutluluk sosyal aktivitelerde.

 

Author: Eco

Share This Post On

Submit a Comment