Piyasa Bozucu Eylemler’e 20 bin ile 500 bin lira Arasında Ceza

Sermaye Piyasa Kanunu’nun (SPK) 104. maddesinin nasıl uygulanacağı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. “Piyasa Bozucu Eylemler” başlığı altında yayımlanan tebliğin amacı ise;

“Makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesi” olarak belirlendi. 30 Aralık 2012’de çıkan SPK’nin yeni yasasında öncelikle “birlikte hareket eden kişiler”den kasıt nedir onun cevabı verildi. Buna göre: “bir ya da birden fazla kişinin emir veya işlemleri hakkında bilgi sahibi olarak, zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak, bir ya da birden fazla kişiyi yönlendirerek, aynı mekanı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletişim kanallarından birini kullanarak, emir iletenler, işlem gerçekleştirenler, hesapları arasında veya yönettikleri hesaplar arasında nakit veya sermaye piyasası aracı transferi yapanlar ‘birlikte hareket eden kişiler’ olarak tanımlanacak.

Piyasa bozucu eylemler ise ‘Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu işlemler’ de sıralandı.İletişim ve haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler tanımlandı. Yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak v.b. piyasa bozucu eylem sayılacak.

Cezası ise kazanılan menfaatin 2 katından az olmamak şartıyla 20 bin lira ile 500 bin arasında olacağı belirlendi.

Author: Eco

Share This Post On

Submit a Comment