Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

Yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve kararsız kaldıysanız invest.gov.tr Türkiye’de yatırım yapmak için nedenleri sıralamış, Eğer şu an yatırım yapma aşamasındaysanız ve karar veremediyseniz bu makale size pozitif yönde etki edebilir.

Ancak uyarı niyetinde şunu söyleyeyim bu yazı devletin sitesinden alınmıştır ve objektif nitelik taşımamaktadır. İstatistiklerin tümü TÜİK’ten.

1. Başarılı Ekonomi

 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2012 yılında üç kattan fazla artarak 786 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
 • İstikrarlı ekonomik büyüme; son 10 yılda reel GSYİH yıllık ortalama % 5 arttı (TÜİK)
 • Yıllık ortalama % 5,2 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2012-2017’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması beklenen ve gelecek vaat eden bir ekonomi (OECD Ekonomik Görünüm No.91)
 • 2012 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)
 • Son 10 yılda 123 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomisiyle 2012 yılı için doğrudan yabancı yatırımda dünyanın en cazip 13. ülkesi (A.T. Kearney Doğrudan Yabancı Yatırımlar Güven Endeksi)
 • 2002 ve 2012 yılları arasında % 325 artışla 153 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

2.Nüfus

 • 76 milyonluk nüfus (2012, TÜİK)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)
 • Yarısı 30,1 yaşın altında nüfus (TÜİK)
 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

3.Nitelikli ve Rekabetçi İşgücü

 • 27 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (TÜİK)
 • Artan çalışan verimliliği
 • 170’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 600.000 mezun (2012, ÖSYM)
 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 700.000’in üzerinde lise mezunu (2012, Milli Eğitim Bakanlığı)

4.Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı

 • 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2012)
 • Ortalama 6 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD’ye üye ülkelerde bu süre 12 günü aşmaktadır)
 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları

Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

 • Tüm yatırımcılara eşit muamele
 • 33.000’in üzerinde yabancı sermayeli şirket
 • Uluslararası tahkim
 • Transfer garantisi

5.Altyapı

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı
 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

6.Merkezi Konum

 • Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim imkânı
 • Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

7.Avrupa’nın Enerji Koridoru ve Terminali

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin % 70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

8.Düşük Vergiler ve Teşvik Oranları

 • % 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
 • Ar-Ge Kanunu
 • İthalatın azaltılmasını amaçlayan stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

9.AB ile 1996’dan Bu Yana Gümrük Birliği

 • AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri

10.Büyük İç Pazar

 • 2002-2012 arasında 0,1 milyondan 20 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı
 • 2002-2012 arasında 23 milyondan 68 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı
 • 2002-2012 arasında 16 milyondan 54 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı
 • 2002-2012 arasında 33 milyondan 131 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı
 • 2002-2012 arasında 13 milyondan 31,8 milyona ulaşan yabancı turist sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Eco

Share This Post On

Submit a Comment