Yapısal Dönüşüm Onuncu Kalkınma Planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı reformda bunlar yer alıyor;

*Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirilmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değil
*Bugün 9 sektörel dönüşüm programı ilan edeceğiz. Bunların çoğu reel sektör ile alakalı
*Ekonomimizin dünya ekonomisi ile entegrasyonu için kararlı politika izlemeye devam edeceğiz.

Açıklayacağımız reform programının 9 maddesi ve temel maddeler şöyle:

– İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı

– Öncelikli Teknolojik Alanlarında Ticarileştirme Programı Eylem Planı

– Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı

– Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı

– Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

– Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı

– Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı

– Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

– Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı

 

Author: Eco

Share This Post On

Submit a Comment